top of page
uroloji.jpg

Üroloji

sayfa çizgisi-2.png

Üroloji

Üroloji Bölümümüz, ürolojik hastalıkların değişik alt gruplarına ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için alanında uzman hekim ve deneyimli sağlık kadrosu ile prostat cerrahisi ile taş hastalıkları başta olmak üzere, her türlü ürolojik hastalıkların tanı, tedavi ve cerrahi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Üroloji; Üriner sistem dediğimiz idrarın ilk oluştuğu böbrekten dışarı açıldığı üretraya kadar tüm idrar yollarına ve organlarına ayrıca erkek üreme sisteminde görevli olan testisler, penis, prostat ve meni kanallarının tüm hastalıklarına bakan bilim dalıdır. Bu organik hastalıkların yanında cinsel sıkıntılar, idrar kaçırma ve sünnette ürolojinin dalına girmektedir.

Üroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalık Grupları

 • Çocuk Ürolojisi (sünnet, inmemiş testis)

 • Üro-onkoloji (Böbrek, mesane, prostat, penis ve idrar kanalları kanserleri)

 • Böbrek taşlarında ESWL Tedavisi

 • Prostat biyopsisi

 • Erkek kısırlığı 

 • Varikosel

 • Taş hastalıkları (Böbrek, üreter ve mesane taşları)

 • Prostat hastalıkları (İyi huylu büyümesi ve iltihapları)

 • Tüm idrar yollarının iltihabi hastalıkları (piyelonefrit, sistit, üretrit)

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (akıntılar, frengi, genital siğil vb..)

 • İdrar kaçırma (hem kadında hem erkekte tüm idrar kaçırma tiplerine ve çocuklarda gece altına kaçırma)

 • Cinsel sorunlar (erken boşalma ve sertleşme sorunları)

 • İdrar yollarının ve üreme organlarının doğumsal hastalıkları (hipospadias, idrar reflüsü vb.)

 • Sünnet, kısırlık ameliyatları ve cinsel estetik operasyonları üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereken konulardır.

Üroloji kliniğini güncel teknolojik aletlerle donatılmış bir donanıma sahiptir. Ameliyathane bölümünde taş ve prostat cerrahisinde kullanılan Holmiyum Lazer sistemi, Endoskopik prosedürler için son teknoloji endoskoplar, laparoskopik cerrahi için ayrı bir laparoskopi seti mevcuttur. Poliklinik kısmında hastalara hızlı tanı koyma amacıyla ultrasonografi, üroflometri gerekli görüldüğü durumlarda mesane dinamiklerini değerlendirmek için Ürodinami cihazı bulunmaktadır. Erkek kısırlığında karşımıza çıkan varikosel kliniğimizde mikroskobik olarak uygulanmakta tanı ve takipte yardımcı olan spermogram laboratuarımızda değerlendirilmektedir. Ayrıca böbrek taşları için sık kullandığımız ESWL (dışardan şok dalgaları ile taş kırma cihazı) kliniğimizde mevcuttur. Prostat böbrek gibi üriner sistemin solid organlarına lokal anestezi yardımıyla ağrısız biyopsi yapmamıza imkan veren Ultrasonografi eşliğinde biyopsi guidelerı kliniğimizde bulunmaktadır. Kliniğimizde yapılan cerrahi operasyonlara örnek vermek gerekirse:

 • Endoskopik olarak; TUR mesane, TUR-prostat, Lazer taş Kırma, Ureteroskopi, Fleksible Ureteroskopi, Perkütan Nefrolitotomi, Sistolitotomi, Reflü operasyonları vb. tüm endoskopik cerrahi prosedürler

 • Laparoskopik olarak; Böbrek kisti, basit nefrektomi, radikal nefrektomi, parsiyel nefrektomi, mesane askı operasyonları, laparoskopik radikal prostatektomi, laparoskopik sistektomi, piyeloplasti, piyelolitotomi, üreterolitotomi vb. operasyonlar

 • Açık olarak; Endoskopik ve laparoskopik operasyona uygun olmayan hastalarımızda her türlü girişim başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ereksiyon problemlerinde hastalarımıza öneriler penil protez (mutluluk çubuğu), penil uzatma ve cinsel estetik operasyonlarıda bu yöntemle yapılmaktadır.

bottom of page