top of page
Röntgen

Radyoloji

sayfa çizgisi-2.png

Radyoloji

Radyoloji laboratuvarı, çeşitli tıbbi araçların yardımıyla birçok farklı hastalığın teşhis edildiği ve araştırmaların yapıldığı özel bir alandır. Radyoloji laboratuvarında hastalıkların teşhisi için kullanılan tıbbi cihazlar şunlardan oluşur;

Dijital Röntgen: Bu cihaz sayesinde hastanın tüm kemik yapısı ve ayrıntılı akciğer görüntüsü elde edilir. Hastalıkların teşhisinde sıkça kullanılan x-ışını bir cihazdır. Ayrıca bazı maddeler yardımıyla, idrar yolları, böbrek işleyişleri, özofagusun işleyişi, mide ve kalın bağırsak gibi tüm bağırsak sisteminin görüntüsüne bu cihazla ulaşılabilir. Hastanemizde de uygulanan bu yöntemde, çekilen görüntüler bilgisayar ortamına aktarılarak oluşturulur. Böylece doktor sorunlu bölgeleri daha sağlıklı bir şekilde görebilir. Ayrıca dijital röntgen ortamındaki radyasyon miktarı, eski usul röntgen çekilen alanlardaki radyasyon miktarından çok daha azdır.

Mamografi: Meme kanseri teşhisinde kullanılan görüntüleme uygulamasıdır. Bu görüntüleme yöntemi de x-ışını ile çalışır.

4 Boyutlu Ultrasonografi: Son teknoloji ve ayrıntılı görüntüleme cihazıdır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): X-ışınlarıyla vücudun sorunlu bölümünün kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Beyin, sinüs ve akciğer, en çok uygulanan bölgelerdir. Klasik, spiral ve çok kesitli tomografi olmak üzere 3 çeşit bilgisayarlı tomografi vardır.

Manyetik Rezonans (MR): Zararlı radyasyon kullanmadan üç boyutlu, ayrıntılı anatomik görüntüler üreten non-invaziv bir görüntüleme teknolojisidir. Genellikle hastalıkların tespiti, tanı ve tedavi takibi için kullanılır. Canlı dokuları oluşturan suda bulunan protonların dönme ekseni yönündeki değişimini tespit eden sofistike teknolojiye dayanmaktadır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü: Kemik yoğunluğunu ve kırılganlık riskini belirleyen ölçümdür.

Radyoloji laboratuvarları modern tıbbın gelişmesiyle beraber hastalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca radyasyona maruz kalmamak için radyasyon görevlileri ile hastalar arasına radyasyonu engelleyen kurşun camlar ve radyasyon seviyesini ölçen dozimetreler kullanılır.

bottom of page