top of page
Test Tüplü Bilim Adamı

Biyokimya

sayfa çizgisi-2.png

Biyokimya

Özel Fatih Hastanesi deneyimli teknik personeli, uluslararası standarttaki teknolojik donanımı ile bilimsel ve etik kurallar ışığında, güvenilir, doğru ve kaliteli tıbbi laboratuvar hizmetini en üst seviyede tutarak hizmet vermektedir. Uluslararası güvenirlilik kriterleri ile yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlamış olan laboratuvarımızda, tüm örnekler barkodlanarak sistemimize tanımlanmakta ve analizler barkodlar aracılığı ile cihazlara yüklenmektedir.

Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarında birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otoanalizörlerle çalışılmaktadır.

      Bu testler:

  • Diyabet, karaciğer, pankreas, safra yolları, böbrek, kardiyak, kan yağları, kansızlık, elektrolitler, kemik marker gibi rutin biyokimya testleri,

  • Kültür testleri,

  • Hematolojik testler

  • Vücut sıvılarında bulunan proteinler, hepatit, gebelik enfeksiyonları, romatolojik hastalıkların tanısında önemli bir yeri olan Serolojik testler

  • Hormon, tümör marker ve ilaç düzeyleridir.

bottom of page